MedReg s.r.o.
Krčmářovská 223/33
196 00 Praha 9

tel.: +420 283 931 447

e-mail: info@medreg.net

Možné nežádoucí účinky léčivých přípravků MedReg s.r.o. můžete hlásit buď přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Formuláře a kontaktní údaje jsou na webových stránkách SÚKL: http://www.sukl.cz/…ahlasit-nezadouci-ucinek. Pokud chcete nahlásit možný NÚ přímo společnosti MedReg s.r.o., kontaktujte nás prosím emailem na info@medreg.net nebo na 24 hodinovém telefonním čísle pro hlášení možných nežádoucích účinků: +420 602 315 478.